آموزش solidworks 2015 دستور trim

دسته: دانلود مهندسی مکانیک
بازدید: 2307

در ادامه آموزش نرم افزار solidworks 2015 در این قسمت می خواهیم نحوه حذف کردن قسمت های اضافی ترسیمه ها را بررسی نماییم. برای انجام اینکار از دستور trim entities و گزینه های مختلف ان استفاده می گردد. قبل از اجرای این دستور ترسیمه ای با اشکال متفاوت رسم نمایید. سپس دستور trim entities را با کلیک بر روی ایکون ان اجرا کنید.

آموزش solidworks

 

همانطور که مشاهده می کنید در صورت انتخاب این دو خط در محیط گرافیکی می توانید طول انرا به صورت دلخواه تغییر دهید. به عبارت دیگر طول این خط در صورت کلیک مجدد در نقطه ای از محیط گرافیکی به آن نقطه تغییر خواهد کرد. توجه کنید که در این حالت گزینه power trim فعال می باشد.

راه دیگری برای اجرای این دستور فعال ساختن گزینه corner trim می باشد. در صورت فعال نمودن این گزینه و کلیک بر روی قسمت از ترسیمه در محیط گرافیکی قسمتهای انتخاب شده باقی خواهند ماند. قسمتهای پس از محل تقاطع قسمتهای انتخاب شده حذف خواهند شد.

 مهم ترین گزینه دستور trim  گزینه trim to closet می باشد. انتخاب گزینه موجب می شود که صرفا قسمتی از ترسیمه که بر روی آن کلیک شده است جهت اجرای این دستور در نظر گرفته شود. در این حالت فقط بخشی از قسمتهای انتخاب شده که بین مرزهای سایر قسمت های ترسیمه دارد حذف خواهد شد.

*** برای تهیه کامل ترین مجموعه آموزش solidworks به زبان فارسی (تولید شرکت مکانیک نوین) اینجا کلیک کنید.