دانلود جزوه نقشه کشی صنعتی قسمت دوم

دسته: دانلود مهندسی مکانیک
بازدید: 3070

همانطور که به خاطر دارید قسمت اول جزوه درس نقشه کشی صنعتی را در این صفحه معرفی نمودیم. در ادامه و در این قسمت بخش های دوم و سوم جزوه درس نقشه کشی صنعتی را قرار خواهیم داد.

جزوه نقشه کشی صنعتی

 

عناوین بخش دوم عبارتند از:

استانداردهای نقشه کشی

نمایش اجسام

ارتباط بین تصاویر  

رسم سه نما

اصول حاکم بر رسم خطوط

 

آشنایی با انواع خطوط در نقشه کشی صنعتی

رسم خطوط ندید و تقارن + مثال ها

عناوین بخش سوم عبارتند از:

رسم شش تصویر

تداخل اجسام دوار

انتخاب نمای مناسب

سیستم های رسم تصویر

دانلود جزوه نقشه کشی صنعتی بخش دوم

دانلود جزوه نقشه کشی صنعتی بخش سوم